Daňové zvýhodnění na dítě 2015

Jednou z mála změn daňových zákonů pro rok 2015 k lepšímu je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě. Pro první dítě zůstalo daňové zvýhodnění na úrovni roku 2014, tzn. 13 404 Kč ročně, pro druhé dítě se zvýšilo na 15 804 Kč ročně (o 200 Kč měsíčně) a pro třetí a každé další dítě na 17 004 Kč ročně (o 300 Kč měsíčně). Pokud v jedné společně hospodařící domácnosti žije více dětí, posuzují se všechny děti dohromady.

Maximální výše daňového bonusu však zůstala zachována na úrovni roku 2014, tzn. 60 300 Kč ročně. Daňový bonus je možné uplatnit u poplatníka, který má ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2015 tedy platí hranice  55 200 Kč).

Mimo jiné i vzhledem k této změně se oproti předchozím rokům celkem zásadně změnil formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24.

V této souvislostí bylo také vydáno POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vzor č. 1, který zaměstnavatel druhého z poplatníků může použít pro potvrzení nároku na daňové zvýhodnění.

Zůstalo zachováno, že si totéž dítě ve společně hospodařící domácnosti může uplatnit pouze jeden z poplatníků, poplatníci si však daňové zvýhodnění můžou rozdělit.  V tomto případě je nutné vše zohlednit v prohlášení poplatníka a řádně doložit výše uvedeným potvrzením zaměstnavatele druhého z poplatníků, případně dalšími doklady.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte využít služeb našeho on-line poradenství.

POLOŽIT DOTAZ ON-LINE

§35c, odst. 1, Zákona o daních z příjmů ve znění platném od 1.1.2015

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15804 Kč ročně na druhé dítě a 17004 Kč ročně na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35, § 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.