Minimální mzda 2015

Vážení klienti,

v roce 2015 došlo ke zvýšení minimální mzdy, přičemž byly zvýšeny také částky zaručené mzdy.

Základní sazba minimální mzdy v roce 2015 pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu. Sazba minimální mzdy v roce 2015 pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (Kč)

Skupina prací Hodinová mzda do 31. 12. 2014 Hodinová mzda od 1. 1. 2015 Měsíční mzda do 31. 12. 2014 Měsíční mzda od 1. 1. 2015
1. 50,60 55,00 8 500 9 200
2. 55,90 60,70 9 400 10 200
3. 61,70 67,00 10 400 11 200
4. 68,10 74,00 11 400 12 400
5. 75,20 81,70 12 600 13 700
6. 83,00 90,20 13 900 15 100
7. 91,70 99,60 15 400 16 700
8. 101,20 110,00 17 000 18 400

 

Mimo samotného zvýšení minimální mzdy zaměstnancům, kterých se to týká, je tedy nutné tyto změny respektovat i v souvislosti s předpisy, které se na výši minimální mzdy odvolávají. (např.: zdravotní pojištění za zaměstnance odvedené alespoň z minimální mzdy nebo možnost čerpat tzv.  daňové bonusy).

V případě jakýchkoliv nejasností využijte služeb našeho ONLINE PORADENSTVÍ.

Naši stálí klienti mají poradenství v ceně paušálu, neváhejte se tedy na nás obrátit v případě jakýchkoliv nejasností.

Minimální mzda 2015