Roční zúčtování daně v roce 2015

Na provedení ročního zúčtování daně u zaměstnavatele má nárok zaměstnanec, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a podepsal u těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani a požádal o provedení ročního zúčtování písemně v prohlášení k dani nejpozději do 15. 2.2015. Roční zúčtování daně zaměstnavatel provede do 31. 3. 2015 a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí při zúčtování mzdy za březen 2015.

Nezdanitelné části základu daně 2014

Bezúplatná plnění (dary)  minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1000 korun, celkem lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve je oceněna  částkou 2000 Kč  a hodnota odběru orgánu částkou 20 000 Kč

Zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby lze odečíst maximálně do výše 300 000 Kč ročně.

Platby příspěvků na své penzijní připojištění nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření lze odečíst ve výši celkově zaplacených příspěvků snížených o 12 000 Kč, max. však do výše  12 000 Kč ročně.

Pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění lze odečíst do výše 12 000 Kč ročně.

Zaplacené členské  příspěvky člena odborové organizace lze odečíst do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, maximálně však do výše 3000 Kč za rok.

Úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání lze odečíst maximálně do výše 10 000 Kč ročně (ZP 13 000 Kč, ZTP 15 000 Kč).

Slevy na dani 2014

Základní sleva na poplatníka – 24 840 Kč

Sleva na druhého z manželů – 24 840 Kč

Sleva na druhého z manželů, který je držitelem průkazu ZTP/P – 49 680 Kč

Sleva pro poživatele invalidního důchodu (1. a 2. stupěň) – 2 520 Kč

Sleva pro poživatele invalidního důchodu (3. stupeň) – 5 040 Kč

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč

Sleva pro studenty – 4 020 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě – 13 404 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P – 26 808 Kč

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) – až 8 500 Kč za jedno dítě

Nezdanitelné částky základu daně a slevy je možné odečíst (uplatnit) za splnění zákonných podmínek.

Slevu za umístění dítěte žijícího ve společně hospodařící domácnosti v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (sleva za umístění dítěte) je možné uplatnit poprvé za rok 2014. Pro uplatnění slevy za umístění dítěte je nutné doložit potvrzení ze školky (nebo jiného zařízení) a vyplnit přílohu k prohlášení poplatníka daně.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím využijte služeb našeho ONLINE PORADENSTVÍ

 

Pro klienty naší kanceláře a jejich zaměstnance je poradenství samozřejmě v ceně paušálu. Využijte tedy prosím jakýkoliv kontakt.